Chính sách đổi và trả hàng

1Đóng gói tất cả các mặt hàng trong bao bì ban đầu. Các vật phẩm mua theo bộ phải được trả lại theo bộ.
2Điền vào mẫu yêu cầu hoàn trả kèm theo đơn đặt hàng.
3Đính kèm bản sao kiểm tra bán hàng, chỉ định phương thức hoàn lại tiền (lệnh chuyển tiền hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng).
4Gửi bưu kiện đến địa chỉ sau:
39/25 – 39/27 Nguyễn Cửu Đàm, Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, TP.HCM, Việt Nam
5Sau khi bạn gửi bưu kiện, vui lòng thông báo cho chúng tôi bằng cách gửi email đến sales@letranplastic.com.

Các sản phẩm có thể đổi hoặc trả

Khách hàng có quyền trả lại bất kỳ mặt hàng nào đã mua mà không xác định lý do trong vòng 14 (mười bốn) ngày theo lịch kể từ thời điểm nhận được các mặt hàng đó từ Người bán hoặc đại diện của Người bán. Các mục có thể được trả lại nếu tài sản người tiêu dùng của họ, nhãn nhà máy, và điều kiện sẵn sàng để bán được bảo tồn.

Để trả lại các mặt hàng, Khách hàng phải nộp bản sao của bằng chứng mua hàng và điền vào mẫu yêu cầu trả lại.

Các quy tắc về trả lại và trao đổi các sản phẩm có phát hiện hư hỏng hoặc hao hụt:

Khách hàng có quyền thông báo cho Người bán về bất kỳ sai sót đã phát hiện nào và yêu cầu sửa chữa chúng trong vòng 30 (ba mươi) ngày theo lịch kể từ thời điểm nhận được hàng từ Người bán hoặc đại diện của Người bán. Ngoại lệ duy nhất là các khuyết tật do việc xử lý không đúng mục hàng bởi Khách hàng.

Khách hàng có quyền từ chối lấy hàng và yêu cầu hoàn lại tiền. Trong trường hợp này, Sản phẩm phải được trả lại cho Người bán, tài sản người tiêu dùng, nhãn nhà máy và tình trạng sẵn sàng để bán được bảo quản.

Để hoàn trả các khoản mục, bạn phải nộp bản sao bằng chứng mua hàng và điền vào mẫu yêu cầu hoàn trả.Chính sách hoàn trả và hoàn lại tiền của chúng tôi được mô tả ở trên. Theo luật của NYS, các cửa hàng được yêu cầu phải đăng chính sách hoàn tiền. Nếu một cửa hàng không đăng bất kỳ chính sách hoàn trả nào, luật yêu cầu cửa hàng chấp nhận trả lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua.