Epic

Epic Systems Co, Ltd được thành lập vào năm 2006. Chúng tôi đang làm việc rất chăm chỉ nhằm tạo ra sự quản lý có giá trị và các sản phẩm sáng tạo hướng tới mục tiêu trở thành một công ty tầm cỡ thế giới.

Hiện nay, Epic Systems Co., Ltd. đã xuất khẩu khóa cửa kỹ thuật số đến gần 30 quốc gia trên toàn thế giới. Đứng trên ngưỡng phát triển thành một công ty toàn cầu dựa trên công nghệ phát triển phần mềm được chứng minh chất lượng và bí quyết quản lý trên thị trường thế giới.

Các sản phẩm của Epic hứa hẹn cung cấp cuộc sống tốt hơn và có giá trị cho người tiêu dùng trên toàn thế giới. Dựa trên sự tin tưởng, chúng tôi tìm kiếm đối tác kinh doanh trên toàn thế giới.

Không có sản phẩm trong phần này