Gateman

ASSA ABLOY Hàn Quốc chuyên về các loại phần cứng và cửa tự động được, sáp nhập với ASSA ABLOY Group vào tháng 2 năm 2005. ASSA ABLOY Hàn Quốc là chi nhánh Hàn Quốc của ASSA ABLOY dẫn đầu ngành công nghiệp khóa trong nước với thiết kế chính xác và các sản phẩm ổn định. giải pháp cần thiết cho sự an toàn và an ninh của khách hàng với các dòng sản phẩm khác nhau của Tập đoàn ASSA ABLOY.

Công ty chúng tôi đang phát triển và cung cấp các sản phẩm giải pháp mở khác nhau liên quan đến kiểm soát truy cập với khóa cửa cơ học, bản lề, gần hơn, phần cứng cửa xây dựng khác và sản phẩm cơ điện.

Không có sản phẩm trong phần này