Nhân viên kinh doanh hạt nhựa

16/11/2017
Trần Quang Trí

Chúng tôi đang có nhu cầu tìm kiếm những ứng viên có năng lực vào vị trí Nhân viên kinh doanh hạt nhựa làm việc tại Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh hoặc Long An, mức lương từ 10,000,000 - 15,000,000 đồng

Trưởng phòng quản lý chất lượng

16/11/2017
Trần Quang Trí

Chúng tôi đang có nhu cầu tìm kiếm những ứng viên có năng lực vào vị trí Trưởng phòng quản lý chất lượng làm việc tại khu Công Nghiệp Nhị Xuân, Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh, mức lương từ 20,000,000 - 25,000,000 đồng